Większa dostępność i ponowne wykorzystanie danych pozwoliłyby zaoszczędzić ponad 4 miliony euro

Bezpieczniejsze usługi cyfrowe

Rząd przyjął dziś przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacji projekt ustawy

Bezpieczniejsze usługi cyfrowe
Bezpieczniejsze usługi cyfrowe

Rząd przyjął dziś przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacji projekt ustawy, który zwiększa dostępność danych i przewiduje szersze wykorzystanie danych powtarzalnych. Pomogłoby to zwiększyć efektywność spółek akcyjnych sektora publicznego i samorządowego oraz zamkniętych spółek akcyjnych i umożliwiłoby oszczędności na poziomie ponad 4 mln. środków budżetu państwa euro. „Po wdrożeniu zmian w prawie korzyści z rezultatów odczułoby zarówno państwo, biznes, jak i obywatele. Szersza dostępność danych pobudziłaby rozwój biznesu oraz pomogłaby w tworzeniu nowych i rozwijaniu istniejących usług i produktów e-publicznych. Według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, po wejściu w życie projektu ustawy w 2025 r można zaoszczędzić aż 2,3 mln euro, a w 2026 r – do 4,2 mln euro wydatków sektora publicznego” – mówi Minister Gospodarki i Innowacji Aušrinė Armonaitė.

Po przyjęciu zmian ustawa będzie obowiązywać

Po przyjęciu zmian ustawa będzie obowiązywać większą liczbę państwowych i gminnych dostawców usług publicznych. Według stanu na 2023 r. działają łącznie 274 zamknięte spółki akcyjne i spółki akcyjne zarządzane przez państwo lub gminę. 180 takich spółek podlega już temu prawu, tj. tj. dla dostawców gospodarki gazowej i cieplnej, energii elektrycznej i energii, gospodarki wodnej, usług transportowych, portów i lotnisk, usług pocztowych, wydobycia ropy i gazu, poszukiwania lub wydobycia węgla lub innych paliw stałych, publicznego transportu pasażerskiego, transportu lotniczego. Nowelizacja prawa dotyczy więc 94 spółek, w których państwo lub gmina ma bezpośrednio lub pośrednio udziały, a które świadczą usługi publiczne w innych obszarach (np. INVEGA). Po przyjęciu zmian w prawie dane znajdujące się w posiadaniu tych 94 przedsiębiorstw zostaną zinwentaryzowane i opublikowane w celu ponownego wykorzystania na litewskim portalu otwartych danych, a użytkownicy będą mogli za pośrednictwem portalu składać wnioski o otwarcie zbiorów danych przedsiębiorstw.

Możliwość wykorzystania informacji

Zapewniłoby to możliwość wykorzystania informacji, która jest ważnym surowcem do tworzenia i rozwoju produktów zawierających treści cyfrowe oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Projekt ustawy zmienia także przepis dotyczący otwierania zbiorów danych o dużej wartości. Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym przez Komisję Europejską państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą otworzyć dane o wysokiej wartości do 2024 roku. 9 czerwca. „Według obliczeń ministerstwa wielkość rynku otwartych danych na Litwie może w 2025 roku osiągnąć 125 mln. euro, a w 2026 r. – 285 mln. euro. Dlatego otwierając dane, zapewnilibyśmy biznesowi jeszcze większe możliwości rozwoju i rekrutacji nowych, wykwalifikowanych pracowników.

Zatrudnienie ludności na Litwie

Dzięki wpływowi otwartych danych zatrudnienie ludności na Litwie w 2025 r. wzrośnie o 0,72 proc., a w 2026 r. osiągnie poziom 0,90 proc. – mówi Erika Kuročkina, wiceminister gospodarki i innowacji. Dane o dużej wartości podzielone są na 6 kategorii tematycznych: dane geoprzestrzenne, dane z obserwacji Ziemi i środowiska, dane meteorologiczne, statystyki, dane przedsiębiorstwa i jego zarządu, dane dotyczące mobilności. Ustawę o prawie do otrzymywania informacji i ponownym wykorzystywaniu danych będzie musiał jeszcze zatwierdzić Sejm.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *