Vilniuje įvyko Lietuvos ir Baltarusijos užsienio reikalų ministerijų politinės konsultacijos

politines konsultacijos

politines konsultacijosVilniuje balandžio 26 dieną įvyko Lietuvos ir Baltarusijos užsienio reikalų ministerijų delegacijų, vadovaujamų Lietuvos užsienio reikalų viceministro Andriaus Krivo ir Baltarusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojos Alionos Kupčinos, konsultacijos.

Susitikimo metu aptartas Baltarusijos dalyvavimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės programoje, regiono saugumo klausimai, dvišalis bendradarbiavimas transporto, energetikos, prekybos, aplinkos apsaugos ir kitose srityse.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras išreiškė susirūpinimą tuo, kad Lietuva iki šiol negavo iš Baltarusijos patenkinamų atsakymų į klausimus dėl Astravo atominės elektrinės (AE) projekto saugumo pagal Espo konvencijoje numatytą poveikio aplinkai vertinimą. Jis pažymėjo, kad vystant AE projektą, reikia užtikrinti maksimalų skaidrumą ir atvirumą bei garantuoti, kad Lietuvos gyventojams ir aplinkai nebus keliamas pavojus. A. Krivas paragino Baltarusiją nuosekliai įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus, kad vystomas projektas atitiktų tarptautinius aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartus – tarp kitų priemonių būtina nedelsiant pasitelkti Tarptautinės atominės energijos agentūros specializuotą misiją SEED (angl. Site and External Events Design) aikštelių parinkimo ir saugos įvertinimui ir atlikti Astravo AE projekto rizikas bei atsparumą vertinančius testus pagal Europos Sąjungos metodologiją.

„Taip pat pakviečiau Baltarusiją dar kartą apsvarstyti Espo konvencijos Įgyvendinimo komiteto pasiūlymą Lietuvai ir Baltarusijai įkurti specialią ekspertų komisiją, kuri padėtų objektyviai įvertinti Astravo AE projekto tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procesą pagal Espo konvenciją“, – sakė viceministras.

A. Krivas pastebėjo, kad Europos Sąjungai atšaukus daugumą ribojančių priemonių, atsivėrė naujos galimybės sustiprinti ES ir Baltarusijos bendradarbiavimą. Viceministras pabrėžė, jog ribojančių priemonių panaikinimas atspindi ES siekį plėtoti dialogą su Baltarusija demokratijos, žmogaus teisių, teisės viršenybės klausimais siekiant tolesnių pozityvių žingsnių šiose srityse.

Viceministras pasiūlė Baltarusijai siekti pažangos derybose su Europos Sąjunga dėl Vizų režimo supaprastinimo ir Readmisijos susitarimų, taip pat paragino užbaigti Lietuvos ir Baltarusijos susitarimo dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos įsigaliojimui reikalingas procedūras.

Pagal konsultacijų programą įvyko trumpas protokolinis Baltarusijos delegacijos vadovės apsilankymas pas Lietuvos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių. Susitikimo su ministru metu akcentuotos Astravo AE saugumo problemos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *