JT Saugumo Taryboje priimta rezoliucija dėl veiksmingesnės humanitarinės pagalbos Sirijoje

jt saugumo taryboje

jt saugumo tarybojeRezoliucija dėl humanitarinės pagalbos Sirijoje

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (ST) liepos 14 dieną vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 2165 dėl humanitarinės padėties Sirijoje. Lietuva kartu su kitomis Saugumo Tarybos narėmis balsavo už rezoliuciją, kuria siekiama užtikrinti efektyvesnės humanitarinės pagalbos teikimą, ir tapo jos bendraautore.

„Kai vyriausybė nebegali užtikrinti savo piliečių saugumo ir svarbiausių poreikių, ji privalo netrukdyti tarptautinėms pagalbos organizacijoms atlikti šią užduotį. Per paskutinius trejus metus šis esminis principas buvo nuolat pažeidžiamas“, – teigiama Lietuvos pateiktame balsavimo paaiškinime. Lietuva taip pat pažymėjo būtinybę imtis atitinkamų priemonių, kai konflikto šalys neįgyvendina Jungtinių Tautų rezoliucijose numatytų nuostatų, įskaitant ir medžiagos apie nusikaltimus Sirijoje perdavimą į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą.

Humanitarinės pagalbos teikimas

Rezoliucijoje reikalaujama užtikrinti galimybę netrukdomai teikti humanitarinę pagalbą, o Jungtinių Tautų įgaliojama suteikti ją per nurodytus kaimyninių valstybių sienų su Sirija perėjimo punktus ir konflikto fronto linijas. Humanitarinė pagalba bus teikiama be atskiro Sirijos vyriausybės sutikimo ir remiantis Jungtinių Tautų atliktu poreikių įvertinimu, o ne vyriausybės nurodymais. Šios nuostatos suteiks galimybę suteikti skubią humanitarinę pagalbą nuo pasaulio atskirtiems Sirijos civiliams gyventojams.

Dokumente taip pat numatyta įkurti priežiūros mechanizmą, užtikrinsiantį, kad kroviniai, siunčiami į Sirijos teritoriją, būtų humanitarinės prekės, skirtos civiliams gyventojams.

Tekste taip pat pabrėžiama, kad būtina užkirsti kelią nebaudžiamumui ir patvirtinama, jog tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus padarę asmenys negali išvengti atsakomybės. Taryba taip pat įsipareigojo imtis tolesnių priemonių, jei rezoliucijos nuostatų būtų nesilaikoma.

Krizės Sirijoje humanitariniai padariniai peržengia bet kokius iki šiol matytus mastus. Jungtinių Tautų duomenimis, nuo konflikto pradžios 2011 m. žuvo daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, apie 10 mln. žmonių reikia skubios pagalbos, beveik 3 mln. buvo priversti išvykti iš šalies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *