Dėl Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano dėl direktyvos 2010/75/ES reikalavimų įgyvendinimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

del-lietuvos-respublikos-pereinamojo-laikotarpio-nacionalinio-plano-del-direktyvos-2010-75-es-reikalavimu-igyvendinimo-strateginio-pasekmiu-aplinkai-vertinimo

Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionaliniam planui dėl direktyvos 2010/75/ES reikalavimų įgyvendinimo atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau -SPAV) atlikta vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau – SPAV […]